• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 •  > 恐怖故事 > 鬼故事 > 顶楼里的小房间

  顶楼里的小房间

  浏览人气:  发布时间:2013-11-30 18:31:37

  “你终于来了…” 这是多么诡异的声音啊…就像几百年没喝过水一样。我…我到底在哪里?!眼前的路似乎走不完,黑暗得令人窒息…“你到底是谁?!” 我那绝望的叫喊声不断重复在这该死的黑暗中。不远处,终于让我看见有一把小火…“我们很快就会见面的,颜佳馨。”
   “喂!!!起床了!”这…应该是大哥的声音了。“快起来,别忘了,现在得去新家布置了!还不快走!” “好啦…”我不情愿的回答。
   “咯!”妈妈把旧家的门锁锁上了。望着从小就住着的房子,心里只要一想到得离开时,就感到百般不舍。要不是爸爸的公司把他调职了,我们全家人都没想过要搬家。“好啦!我们前往新居吧!”爸爸高兴地说。这次搬家,最开心的就是爸爸。因为他不懂听哪个朋友的朋友介绍,居然能以非常便宜的价钱就买到一所独立式洋房。真是莫名其妙。那一所洋房不知为什么当我第一次步入那里时,就有一种莫名的恐惧感。
   洋房的外表是随着欧美式来布置的,总共有3层楼。
   爸爸把房子的大门打开,里面隐隐传来一阵冷风,似乎某种东西在迎接我们似的,一想到这我就起鸡皮疙瘩。“去整理一下你们的房间吧。”妈妈边说边走到她的小天地---厨房。爸妈的睡房在一楼,大哥二哥的房间在二楼。由于我比较喜欢宁静的空间,所以我选择顶楼的房间。至于顶楼另一间上锁的小房间,我就没听爸妈提过,可能是储存室吧。我把新房间从新打扫一遍,毕竟我得在这里度过我的岁月。
   “砰!”怪了,我的扫帚撞到了什么东西...伸手进去拿好了...感觉上是一个很冷的铁制品,而且上面铺满了灰尘。什么东西啊...正想伸手把小盒子打开的瞬间,仿佛有一种隐约的声音在告诉我:“千万别打开!”
   不听话的双手却向前把盒子打开,里面是一把钥匙,只不过是一把钥匙而已,有需要放在盒子搞神秘吗?心里真的很好奇,究竟这把钥匙是属于哪一扇门的。
   “佳馨!有人打给你!”楼下传来妈妈的呼叫声。怪了,认识我的人不是都会打我的手机吗?最奇怪的是,我们才搬来一天,就有人懂得用新电话打给我了?
   “喂...” 对方的声音似曾相识。“佳馨...还记得我吗?唐慧宁” 不...怎么可能是她?她,为什么又跑回来,是不是还想跟我争什么?
   “怎么会是你?我们之间应该没什么好聊的吧?”我冷冷的回答她说。
   “我...这次回来,是想和你和好的,我知道以前对你做了很多对不起你的事,对不起。”
   “别奢望我会原谅你!”一时激动的眼泪就快流了下来,索性挂了电话算了...
   “妹,你怎么了?”二哥亲切地问。
   “没事...”免得在二哥面前继续流泪,只好跑回房间。
   书桌上不懂何时多了一个小刀模型的钥匙圈。这...不就是当年和唐慧宁的友情约定钥匙圈吗?明明已经丢了,怎么还会出现在这里?算了,可能是被妈妈捡到了所以还给我的吧。这时手机显示了一封信息:

  网友评论列表

    暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~