• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 •  > 恐怖故事 > 鬼故事 > 鬼魂停车场

  鬼魂停车场

  浏览人气:  发布时间:2013-12-01 10:40:16

  我叫关佳,是一个从农村来的打工妹。在这繁华的大城市中很少能有适合我们乡下人的工作,不过在一个老乡的介绍下,我来到了华明购物中心的停车场当了一名看车妹。
   在这样的大冬天,一个人发抖的站在停车场,看着那些轿车。 
   今天,是我一个人值晚班,现在已经九点半了,车差不多都开走了,但我还得十点半才能下班回家,呆的我越来越无聊,我就看着那些轿车。这时一辆红色大众开了进来,但奇怪的是不到两分钟车又开走了,过了一会车又开进来了,就这样几个来回后,我打算跟着这辆车看看车主到底要干什么,可跟到一半,车就凭空消失了,我揉了揉眼睛什么都没有,吓得我一身冷汗,正当我要跑回去的时候,那辆大众轿车又从入口开进来了,这回我仔细瞧着,发现驾驶座上根本没人!!!我发疯地要跑出停车场,刚拐到电梯口,就看见一个披头散发的白衣女人眼睛流着血,脸上爬满蛆的朝我笑……
   第二天我醒来的时候,发现自己躺在值班室的床上,身边站着李大爷。李大爷是停车场的值班组长,听说在华明购物中心干了都有十年了。我摇了摇头,回想起了昨晚可怕的事情,我打算问一问李大爷。
   “李大爷,我…我遇鬼了…昨晚九点半左右的时候我看见一辆红色大众来回进出停车场,等我一留神看,发现车上驾驶座根本没有人!吓得我往出口方向跑,拐到电梯口的时候,看到一个眼睛流血满脸长蛆的女人……”
   李大爷听完我的话,脸色顿时惨白,紧接着说:“小佳...其实..这个停车场有鬼,别怪大爷不和你说,是公司不让啊!!在没盖这个停车场的时候,这块地是一个小平房,住在这里的女人是个做小买卖的,有辆红色大众,后来说要盖停车场,要拆小平房,那个女人不同意,死活不走。结果公司在晚上进行了强拆,那女的也被活活砸死在了小平房里!连同她那辆红色大众也都毁了!后来,上面的老板花了几十万把这件事情摆平了,别人也谁都没在追究,更何况那女人一个家人也没有,尸体都找不着。所以,从那以后,这个停车场就没太平过!”
   听完李大爷的话,我倒吸了一口凉气,看来准是这个女人报复来了:“哎..那..那我还是辞掉这个工作吧!”我实在不想死,所以只能辞掉这个危险恐怖的工作了。李大爷叹了口气并未说出任何挽留的话语,只是小声的说了一句报应来了。
   第二天,我收拾好了行李,正准备离开这间恐怖的停车场,却听见几个员工在谈论李大爷的事,问了问,我才知道,李大爷今天早上暴毙停车场,大家都说是那女鬼的报复,不过也有人说是他活该,因为当初进行强拆的操作人员都陆续死了,而李大爷也正是其中一个!
   听到最终的结局,我抬头望了望天空,事情到这里结束了,我也该去找我的新工作了。
   这时,我耳边传来了一个苍老鬼魅的声音:“停车场有鬼……有鬼……!”

  网友评论列表

    暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~