• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 •  > 恐怖故事 > 鬼故事 > 旧灯

  旧灯

  浏览人气:  发布时间:2013-12-01 10:41:25

  宏邝,从一个白领变成公司的小职员,因为供不起房租,所以他搬离了原来600块一月的租房,想找个便宜的房子,现在到处找房子。
    这种房子哪那么容易找,很好找的话也给别人租去了。所以宏邝找了很久也没找到,就在他一筹莫展的时候,不知道谁,给他发了条短信,上面说,龙城小区b座,1500包年,发送人未知。
   “什么?还有这么便宜的住房?那我要去试试。”宏邝喜喜地说道。
    宏邝到了龙城小区,确实,小区外的电线杆上贴有“房屋出租”的告示。
    宏邝看到了b座的楼房,是一栋老住宅,大约是七十年代的,远远低看去更像一座鬼楼,宏邝觉得毛骨悚然,怪不得,这么便宜。
    宏邝很快搬了进来,b座不知道为什么,人少的可怜,一栋楼加起来不到3户人家,不过宏邝觉得没什么不对的,他胆子也很大。
    房子不错,就是上厕所太麻烦了,整栋楼就一间厕所,而且厕所里的灯还不是很灵,有时要按几下才亮,这让宏邝很反感,不过没办法,谁叫便宜呢?
    搬来了几天,还觉得习惯,虽然麻烦了点,但还算可以。
    今天,宏邝准备好,要去上班时,刚走不久却给房东老太太给拦住了,问;“小伙子,你是刚搬来的吗?”
   “是啊!怎么啦?”宏邝问道。
   “那我得告诉你件事,前几天我可能忘了跟你说,这栋楼闹鬼。”房东脸色苍白地看着宏邝。
   “哦!没事,我不信这个。”宏邝爽朗地说道。
   “信不信由你,不过晚上上厕所,一定要小心啊!”房东说。
   “为什么?”宏邝不解地问。
   “小心在厕所丢了性命,可就不怪我了。”房东吸了一口气说道,说完就走了。
    宏邝愣了一下,轻轻笑了笑,没趣地走了。
    今天可真累啊,宏邝一回到家就睡下了。
    晚上好像降温了了一样,突然好冷。宏邝给冷醒了,看到自己躺倒床上,不禁冷笑了一下,洗了个澡,吃了点饭,准备上床睡觉了。
   “该死的,刚才忘记小便了,现在急的很,去解一下再睡吧!”宏邝从床上极不情愿地穿上了鞋,往厕所方向走去。
    他看了看表,无奈道;“十点了,这鬼地方还真恐怖啊!十点就跟十二点差不多了,一个人也没有。”
    宏邝很快到厕所,灯又打不开,骂道;“该死的灯,早不不亮,晚不不亮,偏偏这个时候不亮。”说着用力的打了几下灯的开关,灯,亮了。
    宏邝恢复了平静,正在小便,此时发现灯闪了几下,宏邝觉得很奇怪;这灯只是开关有问题,灯是从来不会闪的,怎么了?
    灯还在不停地闪,而且频率好像越来越快了。
    说实话,宏邝心里开始害怕起来,于是他快速小便,穿上裤子马上就要走了。
    灯好像没命的闪,越来越快了。
    眼看宏邝马上就要走出厕所了,突然被身后的一声巨响给吓到了,他转过头看,原来是身后的窗户玻璃碎了一大片,宏邝走过去看了看,说道;“没人啊!”
    当宏邝转过来时,发现门已经紧锁住了,宏邝不顾一切地冲过去,想把门推开,可是们就像用水泥固定了一般,就是不动。
    宏邝还是在推,可都是无济于事。
    突然宏邝发现了一点,他抬头看了看灯的线路……
    灯……没有线路,灯就是这样凭空亮起来的!不停的闪!
    一只手,从厕所的门伸了出来,锁住了宏邝的喉咙……
    第二天,人们在厕所发现了宏邝的尸体,只不过,看那尸体好像已经死了几十年了……
    1978年的一个晚上,某市最豪华的大楼厕所里的灯再次坏了,修理工人像往常一样,修理电灯,可是这次房东忘记把电闸关了……修理工人活活电死在厕所,死在那扇门下……

  网友评论列表

    暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~