• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 •  > 恐怖故事 > 鬼故事 > 木偶傀

  木偶傀

  浏览人气:  发布时间:2013-12-01 10:43:01

  ◎开端 
     天降大雨,四野灰黑。
      张芷冉手里握着发出微光的手电疯也似的往楼下跑。阵阵凉风拍在张芷冉的脸上,让她不停地打着寒噤。
      到了楼下,张芷冉来不及思考便躲到浓密的草垛丛中,希望可以逃过一劫。然而老天总是让人事与愿违,没多久,连续不断的脚步声便和着风与草垛的摩擦音接踵而至。
      张芷冉的精神边缘彻底崩溃了。她绝望地在自己手臂上写着遗言。在写下这遗言的同时,她忧苦地回想着近来发生的一切。
  ◎木偶舞
     三天前,她和三个同学陈秋颖、李诗洋、范超在校文化节上表演了一段木偶舞,引得全场沸腾。然而,怪事也自此展开。
      第二天天刚蒙蒙亮,张芷冉就醒了,醒后便再也睡不着。于是她起身坐到电脑前,迅速开机,然后登陆了自己的QQ。登陆完成后,提示音一阵接着一阵,全是群友们的“劳动成果”!她嘟哝着点了取消闪烁,妄图获取暂时的宁静。然而,上帝总不能如人所愿,没多久,又一阵滴滴声从音响迸发而出。张芷冉愤愤地盯向屏幕右下方,原来是邮件!
      她不耐烦地进入了邮件页面,发信人是一个陌生的邮箱。当她看完信件的内容后,更是一股无明火直窜眉头:
      超哥木偶断手脚,欲带秋颖无完好。后置嘉鹏斩诗洋,芷冉入水洗尸澡。
     “该死!谁这么大胆竟敢拿这首诗来咒我们,要让我逮到,有你丫好看的!”张芷冉骂骂咧咧的删了邮件。没想到这一骂竟把陈秋颖惊醒了。陈秋颖醒后睡眼惺忪地问:“怎么了?一大早这么吵。”
     “没什么,就是刚才……”张芷冉欲言又止。
     “哦!看你怪怪的,要是不想说就算了!”陈秋颖边说边趴在床上就衣。
      场面霎时变得尴尬起来。张芷冉无趣地跑进厕所,缓了一会心情后才出来。出来时,正巧碰见陈秋颖卧坐在电脑前弄着什么。
     “陈秋颖,你在干嘛?”
     “没,没干嘛。”陈秋颖显然被吓了一遭。
      张芷冉缓缓走近电脑,看见屏幕上赫然是一首诗:超哥木偶断手脚,欲带秋颖无完好。后置嘉鹏斩诗洋,芷冉入水洗尸澡。
        “TMD又是这首诗!”张芷冉再也按耐不住,“你也收到了这封邮件?”
      “是啊,刚才看你上厕所去了,闲得无聊就登了一下自己的QQ,刚一登,这封邮件的提示框就弹了出来。我很好奇信件的内容,便点击查看,没曾想竟是这个东东!”
      “我猜,这一定是某个我们都认识的人干的。不然他怎么会知道我们的QQ呢?”
      “那会是谁呢?”
  ◎第一者
     两人思忱半天,仍是没有头绪。就在这时,张芷冉的电话响了。张芷冉先是一惊,接着从容地按下了接听键。
      “喂,是张芷冉吗?”电话那头传来急切的男声。
      “是啊,怎么了,你是谁?”
      “你先别问那么多了,赶快来第一食堂,范超出事了!”
       还没等张芷冉反应过来,对方就已经挂了。张芷冉将信将疑地拉着陈秋颖出了宿舍。到了食堂门口,张芷冉心头升起一丝不祥的预感,食堂门口围满了学生老师,还有警察!她疯狂地拨开人潮,钻到了最前面。当她看到自己男朋友范超的尸体后,痛不欲生,顿时晕了过去:
       范超面部完全扭曲,因失血过多变得异常紫青。他的四肢则被折了下来,断裂的骨头扎破附着的血管,血液沸腾着流了一地,令人不寒而栗。
      “你醒啦。”张芷冉醒后发现自己躺在医务室的床上,一个熟悉的面庞展现在她的眼前。
      “醒了就好。”陈秋颖补充道。
      “我怎么会在这啊?”张芷冉脸上写满了疑惑。
      “你刚才晕倒了,李诗洋把你送过来的!”陈秋颖说完,一脸的戏谑。
       话音刚落,李诗洋推门而入:“你醒啦?”
      “嗯,谢谢你,不过你怎么会出现在食堂的?”
      “我跟范超去买烤肠,出楼时,他的手脚竟离奇地自由剥落起来。随后,他的血就从四个空洞中灌涌而出,洒了一地,最后因失血过多死了!所以我才叫你去那的,没想把你给吓着了……”
      “原来打电话的是你啊。那么,那封邮件也是你发给我的哦?”
      “什么邮件?”
      “一首诗啊,‘超哥木偶断手脚,欲带秋颖无完好。后置嘉鹏斩诗洋,芷冉水中洗尸澡。’,难不成不是你发的?”
      “怎么会,我也收到了这封邮件,一开始我还被吓到了呢。”
      “你也收到了?那你有没有觉得这首诗很不单纯呢?”
      “确实很不单纯,连范超的死法都说准了。不过,‘木偶’又代表什么呢?”
      “可能和学校贴吧中关于本校禁忌那篇帖子有关吧!”陈秋颖突然冒了这么一句,一语点破了张芷冉和李诗洋拥塞的脑细胞。顿了顿,她便开始娓娓讲述起帖子的内容。

  网友评论列表

    暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~