• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 •  > 恐怖故事 > 鬼故事 > 人皮饺子

  人皮饺子

  浏览人气:  发布时间:2013-12-01 10:48:08

  学校对面新开了一家饺子店。黄媛从第一次吃开始,就迷上了那家饺子的味道,每晚都去那儿吃,就像吸毒犯迷恋罂粟一样。
   有一天,黄媛带上她的男朋友李二牛去那家饺子店尝鲜。因为李二牛从未去过那家饺子店吃过饺子,所以他一路上都十分兴奋。
   进店点完餐付完账后,两人找了一处空位坐下,聊谈起来。聊了没一会儿,服务员就端上了饺子。
   黄媛吃了几口,便以如厕为由绕到店后的厕所,上完厕所后,她又原路迂回。途中, 她不小心摔了一跤,爬起来时,看到水泥墙上有一个黑乎乎的大洞。她伴着好奇心走近洞口,小心翼翼地向里面望去,这一看着实把她吓了几跳:一个男人被钉在墙上,全身血肉模糊,血水不停灌涌出来洒在地上。另一个人穿着白大褂,在昏光的影射下让人望而生畏。他熟练地在被钉者身上用锋刀刮下一片薄的透明的肉片,然后在肉上蘸上蛋清液,裹上白幽幽的面粉,随后又在被钉者身上剁下一大块散发着浓重腥味的肉块,缠连着血丝丢进浓盐酒里浸泡,最后再把去味的肉砣剁碎,和上姜葱蒜包在“面皮”中,如此反复着。
   弄了几十个以后,他又把“饺子”个个下进锅里,欲熟。
   黄媛四处惊恐地望了望,这就是饺子店厨房后面!
   过了不久,她又被一股不知名的力量牵引回了洞前。她看见饺子已经熟了,冒着腾腾白雾,不时香味扑鼻而来。没多时,一个服务员走进来,端了饺子后又出了去。那位服务员正是刚不久服务黄媛和李二牛的人!黄媛遇到这一幕,吓得全身哆嗦,无力欲动。
   突然,厨师看到了洞外偷窥的黄媛,便步步逼近,黄媛见状,心紧如弦,想快些离开。谁知她后面不知何时早已站了一个人,一棒击晕了她。
   其实,黄媛之所以惊呆,是因为被钉那人是她男友,那腐尸脸相分明就是李二牛。而她哪知,被钉的人其实是李二牛的孪生哥哥李大虎,袭击她的人才是她的男朋友李二牛,那个恐怖厨师的儿子李二牛!李二牛和黄媛谈恋爱只是为了帮父亲找新材料而已。而且,她不知道父亲之所以用亲生儿子做鲜饺,是由于父亲不忍儿子被火化,又因难改的职业习惯才把李大虎钉在墙上,然后……
   第二天,饺子店又迎来许多顾客,吃着鲜嫩软滑,酥香鲜美的新口味水饺……

  标签: 恐怖偷窥

  119

  网友评论列表

    暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~